Мэдээ, МэдээлэлТанин мэдэхүй

НОМ ХАЯЛЦАХ

Бурханы шашны сургалтын ном хаялцах хэлбэр нь хамгийн сайн логикоор хэн нэгнийг ялах тухай биш. Харин суралцагчид өөрийн ойлголтоо баталснаар бясалгалын үеэр тэдэнд ямар нэг эргэлзээ төрөхгүй болох тухай юм. Суралцагч бүр нэг нэгнийгээ өөрсдийн байр сууриа хамгаалж чадах эсэхийг сорьж асуулт тавин хариултанд буй хоорондоо зөрчилдөж байгаа ойлголтуудыг гаргаж ирнэ. Үүний үр дүнд хоёр тал хоёулаа сайн үр дүн хүртэнэ.


2021 оны цаг тооны бичиг худалдаанд гарлаа 2021 оны цаг тооны бичиг худалдаанд гарлаа

Холбоотой нийтлэлүүд

Back to top button